Cheng Zheng

@zhengcheng1c7

I made: tern.1c7.me | yuzhu.me | sideidea.com
  • 1
  • Guangzhou, People's Republic of China
  • Joined December 2017
Cheng Zheng
Docs: for User: How to set up Google Translation API
Cheng Zheng
Docs for User: How to set up Tencent Translation API
Cheng Zheng
Docs: for User: How to set up Baidu Translation API
Cheng Zheng
Implement: "Pricing" Design
免费版 (Xorpay).png
remove
Cheng Zheng
Finish redesign my "subtitle translate helper"
translation_help_v2.jpg
remove
t3.jpg
remove